TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố GIUSE NGUYỄN VĂN GIỎI (ĐÃI),

Thân Phụ

Cha GIUSE NGUYỄN TIẾN ĐẠT,

Quản xứ Giáo xứ Chi Lăng, Giáo hạt Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 19 giờ 50,

thứ bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm,

Giáo hạt Đơn Dương, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 86 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 10 giờ 00

Chúa Nhật, ngày 06 tháng 11 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm,

lúc 05 giờ 30, thứ ba, ngày 08 tháng 11 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Lâm.

Kính mời quý Cha và quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông