TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN TRÍ,

Thân Phụ nữ tu Anna Maria Lê Thị Ngọc Oanh,

thuộc Cộng đoàn Nhà Chính,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 00,

thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Bảo Lộc,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc,

lúc 06 giờ 30, thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Bảo Lộc.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố PHANXICÔ XAVIÊ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.