“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Giáo phận Kon Tum – Việt Nam
 và Gia đình trân trọng báo tin:

ĐỨC CHA ALEXIS PHẠM VĂN LỘC

Sinh ngày 17.03.1919, tại Phủ Cam, Huế.

- 08.06.1951: Thụ phong linh mục do Đức Giám mục JB. Urrutia Thi, tại Huế.

- 1957 – 5.1969: Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thừa sai Kon Tum.

- 27.03.1975: Được tấn phong Giám mục phó Giáo phận Kon Tum

 do Đức Giám mục Paul Léon Seitz Kim, tại Nhà thờ Phương Nghĩa Kon Tum.

 Với khẩu hiệu Giám mục: “OMNIUM SERVUM : Tôi tớ mọi người” (1 Cor 9,19)

- 02.10.1975: Giám mục Chính tòa Giáo phận Kon Tum.

- 13.04.1995 : Nghỉ hưu.

Đã an nghỉ trong Chúa


lúc 14 giờ 15, Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011.
Hưởng thọ 92 tuổi, với 60 năm Linh mục và 36 năm Giám mục.

-       Linh cửu Đức Cha Alexis được quàn tại Nhà thờ Chính Toà Kon Tum,
13 Nguyễn Huệ, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-       Tẩm liệm vào lúc 16 giờ 00, Thứ Sáu ngày 18.11.2011

- Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 06 giờ 00, Thứ Hai 21.11.2011, 
Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ tại khuôn viên nhà thờ Chính Toà Kon Tum.

Xin Quí Vị hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đức Cha Alexis.

R.I.P.

 

 

----------------------------------------------------

nguồn: Giáo Phận Kontum - Việt Nam

http://gpkontum.wordpress.com/