TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANNA TRẦN THỊ NGHỆ,

Thân Mẫu Nữ Tu TÊRÊXA TRẦN THỊ THẮM (+)

thuộc Hội dòng MTG. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 30,

Chúa nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Thanh,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 89 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 06 giờ 00, thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

 

 

 

 

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông