TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MÁTTA NGUYỄN THỊ VY,

Thân Mẫu Cha GIUSE NGUYỄN VĂN LINH

thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn,

Quản xứ Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 25,

thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Tùng Lâm, Giáo hạt Đà Lạt.

Hưởng thọ 94 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 06 giờ 00, thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt,

lúc 07 giờ 00, thứ tư, ngày 07 tháng 12 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố MÁTTA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MÁTTA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông