TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố TÔMA TRẦN VĂN MÔ,

Thân Phụ Nữ tu MARIA TRẦN THỊ SEN - TÂM,

thuộc Cộng đoàn Nghỉ Dưỡng,

Hội Dòng MTG. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 45,

thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Trung Bắc,

Giáo hạt Xóm Mới, Tổng Giáo phận Saigon.

Hưởng thọ 95 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 18 giờ 00, thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Trung Bắc,

lúc 07 giờ 00, thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2011.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố TÔMA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.