Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Đơn Dương – Lâm Đồng

 

 

 

CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn xin kính báo :

Thày PIÔ NĂM DẤU NGUYỄN VĂN CHỨC

Tu sĩ Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam,

đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 00,

thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011,

tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Hưởng dương 29 tuổi, 4 năm khấn dòng.

·     Thày Piô Năm Dấu sinh ngày 19 tháng 4 năm 1982, tại Vĩnh Phúc.

·     Nhập dòng ngày 03 tháng 8 năm 2004.

·     Vào Nhà Tập ngày 14 tháng 8 năm 2006.

·     Khấn lần đầu ngày 06 tháng 8 năm 2008.

Nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ 15,

thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2001

Thánh lễ an táng tại nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

lúc 15 giờ 00, thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2011.

Sau đó mai táng tại Nghĩa Trang Đan viện.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thày Piô Năm Dấu

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

kính báo.