TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố MARIA NGUYỄN THỊ DIỆM,

Thân Mẫu Nữ tu MARIA MADALENA TRẦN THỊ THƠM,

thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 35,

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Thanh,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà lạt.

Hưởng thọ 92 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 04 giờ 30, thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông