TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố MARIA NGUYỄN THỊ BÍNH,

Thân Mẫu Cha GIUSE NGUYỄN CÔNG DANH,

Quản nhiệm Giáo họ Lán Tranh,

Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 02 giờ 30,

thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Vũng Tàu,

Giáo hạt Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa.

Hưởng thọ 82 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 17 giờ 00, thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vũng Tàu,

lúc 05 giờ 00, thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2011.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông