TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố MÁTTA NGUYỄN THỊ TUYẾT,

Thân Mẫu Cha ANTÔN NGUYỄN ĐỨC KHIẾT,

Chưởng ấn, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 06 giờ 20,

thứ tư, ngày 11 tháng 01 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Thanh,

Giáo hạt Hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

Hưởng thọ 88 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 06 giờ 00

thứ năm, ngày 12 tháng 01 năm 2012.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 08 giờ 00, thứ  bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An táng Cụ Cố MÁTTA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MÁTTA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông