TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cha GIUSE PHAN THANH HIỀN,

Nguyên Linh mục Giáo phận Đà Lạt,

Nguyên Giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hòa,

Bào huynh Cha Phêrô PHAN NĂNG HƯỞNG,

Quản xứ Giáo xứ Tân Phú,

Giáo hạt Di Linh, Giáo phận Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 45,

thứ năm, ngày 12 tháng 01 năm 2012,

tại Giáo xứ Tâm An,

Giáo hạt An Bình, Giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tâm An,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 16 tháng 01 năm 2012.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cha GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông