TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố GIOAN BAOTIXITA PHAN NĂNG LAI,

Thân Phụ Nữ tu MARIA PHAN THỊ HUẾ,

Thuộc Hội Dòng MTG. Gò Vấp,

Cộng doàn Tân Phú, Di Linh, Lâm Đồng,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 35,

thứ bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Lộc Đức,

Giáo hạt Hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

Hưởng thọ 72 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 09 giờ 00

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 01 năm 2012.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lộc Đức,

lúc 08 giờ 30, thứ  ba, ngày 17 tháng 01 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lộc Đức.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIOAN BAOTIXITA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông