TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà cố TÊRÊSA VŨ THỊ HUỆ,

Thân Mẫu Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN,

Thuộc Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể,

Cộng đoàn Pleiku, Giáo phận Kontum,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 00,

thứ tư, ngày 25 tháng 01 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình,

Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt,

Hưởng thọ 72 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 15 giờ 00

thứ năm, ngày 26 tháng 01 năm 2012.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình,

lúc 05 giờ 00, thứ sáu, ngày 27 tháng 01 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Bình.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố TÊRÊSA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.