TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố GIUSE PHẠM VĂN KHÁNH,

Thân Phụ Nữ Tu MAĐALÊNA PHẠM THỊ HUY,

thuộc Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm,

Giáo phận Xuân Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 02 giờ 55,

thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 86 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

lúc 06 giờ 30, thứ ba, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

lúc 05 giờ 00, thứ tư, ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông