TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố GIUSE CAO ĐẮC SONG,

Thân Phụ Cha ĐAMINH CAO THÀNH THÁI,

thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

Cộng đoàn Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 15,

thứ năm, ngày 02 tháng 02 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 87 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

lúc 18 giờ 00, thứ sáu, ngày 03 tháng 02 năm 2012

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông