HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ tu MARIA ĐINH THỊ NGUYỆN

 

          Sinh ngày 20 tháng 08 năm 1928  tại Phúc Địa – Thanh Hoá

          Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1947

          Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1953

          Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1972

          Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1997

          Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2007.

 

          Đã được Chúa gọi về lúc 13g45

          Ngày 17 tháng 02 năm 2012

          Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

          Hưởng thọ 84 tuổi – 65 năm Khấn Dòng.

 

          Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 thứ Bảy, ngày18 tháng 02 năm 2012

          Thánh lễ An Táng lúc 08g00, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 02 năm 2012

          Tại Nguyện Đường Hội Dòng (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

          An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị MARIA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà Lạt


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông