TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA NGUYỄN THỊ THUYÊN,

Thân Mẫu Cha GB. NGUYỄN CÔNG THẦN,

thuộc Tu viện Vinh Sơn Đà Lạt,

Phụ Tỉnh Vinh Sơn Việt Nam,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 00 giờ 00,

thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Châu Sơn, Giáo Phận Ban Mê Thuột,

hưởng thọ 82 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Châu Sơn,

lúc 18 giờ 00, thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2012

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn,

lúc 04 giờ 30, thứ năm, ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Châu Sơn.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông