TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố ANTÔN HUỲNH NỞ,

Thân Phụ Nữ tu MARIA HUỲNH THị PHƯƠNG MAI,

Thuộc Hội Dòng MTG. Thủ Thiêm,

Cộng đoàn Bảo Lộc, Lâm Đồng,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 08 tháng 4 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Bảo Lộc,

Giáo hạt Hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

Hưởng thọ 74 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 06 giờ 00

thứ hai, ngày 09 tháng 4 năm 2012.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc,

lúc 05 giờ 00, thứ  ba, ngày 10 tháng 4 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Bảo Lộc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố ANTÔN sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông