TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA TRẦN THỊ LIỄU,

Thân Mẫu Nữ Tu HIPPÔLYTÔ NGUYỄN THỊ NHIỆM,

thuộc Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục,

đã an nghỉ trong Chúa,

thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thượng Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 85 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thượng Thanh,

lúc 17 giờ 30, thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thượng Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thượng Thanh.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông