HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

         

Nữ tu TÊRÊXA DƯƠNG THỊ THANH THUỶ

 

          Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1944  tại Thanh Quyết – Hà Nam Ninh

          Khấn Lần Đầu ngày 01 tháng 05 năm 1964

          Khấn Trọn Đời ngày 12 tháng 05 năm 1970

          Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 01 tháng 05 năm 1989

         

         

          Đã được Chúa gọi về lúc 20g00

          Ngày 04 tháng 05 năm 2012

          Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

          Hưởng thọ 68 tuổi – 48 năm Khấn Dòng.

 

          Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2012

          Thánh lễ An Táng lúc 08g00 Chúa Nhật, ngày 06 tháng 05 năm 2012

          Tại Nguyện Đường Hội Dòng

          (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

          An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị TÊRÊXA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà Lạt


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông