DI ẢNH
CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN KHANG
Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ tôi
Vì bên Ngài tôi đang ẩn náu,
Tôi thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa tôi,
Ngoài Chúa ra, còn gì hạnh phúc?"


TV15, 2


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông