TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN HUY,

Thân Phụ các Nữ Tu :

MARIA TRẦN THỊ NHIỆM,

MARIA TRẦN THỊ KIM KHUYÊN,

TÊRÊSA MARIA TRẦN THỊ BÍCH MAI,

thuộc Hội Dòng Trinh Vương Thừa Sai Đức Mẹ,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 00,

thứ tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Liên Khương, Giáo hạt Đức Trọng,

Hưởng thọ 77 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Liên Khương,

lúc 15 giờ 00, thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Liên Khương,

lúc 09 giờ 30, thứ  bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Liên Khương.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố GIOAN BAOTIXITA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIOAN BAOTIXITA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông