TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN XUÂN VƯỢNG,

Thân Phụ:

Nữ Tu MARIA NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN,

Dòng MTG. Khiết Tâm,

Thầy GIUSE NGUYỄN XUÂN LONG,

Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 30,

thứ năm, ngày 05 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Lê Bảo Tịnh, Giáo hạt Bảo Lộc,

Hưởng dương 58 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Lê Bảo Tịnh,

lúc 09 giờ 00, thứ sáu, ngày 06 tháng 7 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lê Bảo Tịnh,

lúc 07 giờ 00, thứ  hai, ngày 09 tháng 7 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lê Bảo Tịnh.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Trang Cáo Phó & Hiệp Thông