HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

          Nữ tu TÊRÊXA AVILA PHẠM THỊ CÚC – PHƯỢNG

          Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1915  tại Phát Diệm – Hà Nam Ninh

          Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1935

          Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1941

          Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1960

          Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1985

          Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1995

         

          Đã được Chúa gọi về lúc 23g40

          Ngày 07 tháng 07 năm 2012

          Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

          Hưởng thọ 97 tuổi – 77 năm Khấn Dòng.

 

          Nghi thức tẩn liệm lúc 18g00 Chúa Nhật, ngày 08 tháng 07 năm 2012

          Thánh lễ An Táng lúc 16g00 Thứ Hai, ngày 09 tháng 07 năm 2012

          Tại Nguyện Đường Hội Dòng

          (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

          An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị TÊRÊXA AVILA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà Lạt


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông