TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố MICAE PHẠM ĐỨC TUYÊN,

Thân Phụ

Nữ Tu MARIA PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH,

Thuộc Cộng đoàn Bắc Thanh – Bảo Lộc

Hội Dòng MTG. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 30,

Chúa Nhật, ngày 08 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Nghĩa Hòa, Giáo hạt Chí Hòa, TGP. Saigon

Hưởng thọ 77 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Nghĩa Hòa,

lúc 10 giờ 00, thứ hai, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Hòa,

lúc 05 giờ 00, thứ  tư, ngày 11 tháng 7 năm 2012.

Hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện,

cho Ông Cố MICAE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông