TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA VŨ THỊ HOA,

Thân Mẫu

Nữ Tu LUCIA ĐINH THỊ HƯỜNG,

thuộc Cộng đoàn Lâm Viên Đà Lạt

Hội Dòng MTG. Khiết Tâm,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 00,

thứ năm, ngày 12 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt Đức Trọng,

hưởng thọ 79 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình,

lúc 15 giờ 00, thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình,

lúc 06 giờ 30, thứ  bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Bình.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Bà Cố ANNA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông