TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN PHONG,

Thân Phụ

Nữ Tu TÊRÊXA TRẦN THỊ TIN MỪNG,

thuộc Cộng đoàn Thanh Sơn Gia Kiệm

Hội Dòng MTG. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa, thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

lúc 04 giờ 30, thứ  hai, ngày 16 tháng 7 năm 2012.

An nghỉ tại nghĩa trang Lộc Phát, Bảo Lộc.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIOAN BAOTIXITA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIOAN BAOTIXITA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông