TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA CHU THỊ CẨN,

Thân Mẫu

Cha GIUSE ĐỖ NGỌC BẢO (+),

Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 00,

thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo Phận Đà Lạt

Hưởng thọ 92 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Tân Hà,

lúc 15 giờ 00, thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hà,

lúc 05 giờ 00, thứ  hai, ngày 16 tháng 7 năm 2012.

An nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hà.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Bà Cố ANNA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông