TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANNA NGUYỄN THỊ MINH,

Thân Mẫu

Cha PHÊRÔ TRẦN VĂN KHUYÊN (RIP),

Nguyên Quản xứ Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo hạt Di Linh,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 50,

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 97 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Tân Hóa,

lúc 17 giờ 45, thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hóa,

lúc 06 giờ 30, thứ tư, ngày 01 tháng 8 năm 2012.

An nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hóa.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Bà Cố ANNA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông