TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIOAKIM ĐINH VĂN KIM

Thân Phụ

Cha GIOAKIM ĐINH VĂN PHƯƠNG SDB,

Giám Đốc Cộng Thể Don Bosco Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 06 giờ 30,

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 7 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Kađô, Giáo hạt Đơn Dương,

hưởng thọ 95 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Kađô,

lúc 19 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 29 tháng 7 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Kađô,

lúc 08 giờ 30, thứ tư, ngày 01 tháng 8 năm 2012.

An nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ Kađô.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIOAKIM

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIOAKIM sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Trang Cáo Phó & Hiệp Thông