Tòa Giám Mục Đà Lạt

  9, Nguyễn Thái Học

  Đà Lạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt,

Linh tông và huyết tộc

thương tiếc kính báo :

Cha GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN KHANG

Quản xứ Lạc Hòa Kađô, Giáo hạt Đơn Dương

đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 25, thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2012,

hưởng thọ 70 tuổi, 42 năm linh mục.

Cha GIOAN BAOTIXITA

·         Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1943,

tại Thanh Oai, Hà Đông.

·         Thụ phong linh mục ngày 28.11.1970 tại Manila, Philippines.

·         Phó xứ Tân Bùi Bảo Lộc, Chính Tòa Đà Lạt

·         Quản xứ  Lạc Hòa – Kađô từ 07.7.1973 đến nay.

Nghi thức tẩm liệm lúc 19 giờ 30,

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2012,

tại Giáo xứ Lạc Hòa – Kađô.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Lạc Hòa – Kađô,

lúc 09 giờ 30, thứ tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012,

do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Lạc Viên, Giáo hạt Đơn Dương.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cha GIOAN BAOTIXITA

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

 

 

 

 

Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Gioan Baotixita theo qui định của Giáo phận.Trang Cáo Phó & Hiệp Thông