TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN TAM

Thân Phụ

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ LAN,

Thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 09 tháng 9 năm 2012,

tại tư gia, Giáo họ Đoàn Kết, Giáo hạt Đức Trọng,

hưởng thọ 65 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo họ Đoàn Kết,

lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo họ Đoàn Kết,

lúc 07 giờ 00, thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo họ Đoàn Kết.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.