TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANTÔN TRỊNH QUANG TUYÊN

Thân Phụ

Thày ANTÔN TRỊNH QUANG TUẤN,

Đan sĩ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 00,

thứ tư, ngày 12 tháng 9 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Ngọc Lâm,

Giáo hạt Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 99 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Ngọc Lâm,

lúc 09 giờ 00, thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Ngọc Lâm,

lúc 04 giờ 00, thứ bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Ngọc Lâm.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ANTÔN sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông