TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE ĐỖ VĂN NAY

Thân Phụ

Nữ tu Têrêxa Đỗ Thị Thu Thanh,

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30,

thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc

hưởng thọ 75 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 18 giờ 30, thứ năm, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hóa,

lúc 06 giờ 30, thứ bảy, ngày 06 tháng 10 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hóa.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông