TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANNA NGUYỄN THỊ RƠI

Thân Mẫu

Cha GIOAN NGUYỄN XUÂN THU,

thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

Phó xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm, Giáo hạt Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 24 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 07 tháng 10 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Bảo Lộc

hưởng thọ 88 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 19 giờ 00, thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 06 giờ 30, thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố ANNA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông