TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA TRẦN THỊ SÁNG

Thân Mẫu  

Nữ tu TÊRÊSA TRẦN THỊ SUỐT,

Phụ Trách Cộng đoàn Tân Bình - Giáo hạt Bảo Lộc,

Hội Dòng MTG. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 05,

thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 83 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thanh Xuân,

lúc 09 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Thanh Xuân,

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012.

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xuân.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố MARIA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông