TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA TRƯƠNG THỊ THẢO

Thân Mẫu  

Cha ANTÔN TRẦN THẾ PHIỆT,

Phụ trách Nhà thờ Rơlơm, Giáo hạt Đức Trọng,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 30,

thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Bùi, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 93 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Tân Bùi,

lúc 16 giờ 00, thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi,

lúc 07 giờ 30, thứ bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2012.

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố MARIA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông