Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và huyết tộc

thương tiếc kính báo :

Cha Cố LÔRENSÔ PHẠM GIÁO HÓA

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 30, thứ bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2012,

tại Giáo xứ Thiện Lộc ; hưởng thọ 94 tuổi, 64 năm linh mục.

Cha Cố LÔRENSÔ

·         Sinh ngày 08 tháng 10 năm 1919,

tại Giáo xứ Kẻ Bền, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

·         Thụ phong linh mục ngày 03.06.1948 tại Thanh Hóa.

·         Phó xứ Điền Hộ, Giáo phận Thanh Hóa : 1948 – 1949.

·         Giáo sư Tiểu Chủng viện Ba Làng, Giáo phận Thanh Hóa : 1950 - 1954.

·         Giám đốc TCV. Thanh Hóa, Tân Thanh, Bảo Lộc : 1954 - 1957.

·         Quản xứ  Đơn Dương (Lạc Nghiệp) : 1957 - 1958

·         Đặc trách truyền giáo Thượng vùng Bảo Lộc từ 16.04.1958.

·         Quản xứ Thiện Lộc : 1975 – 1993.

·         Nghỉ hưu tại giáo xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc từ 1993 đến nay.

Thánh lễ và Nghi thức tẩm liệm lúc 08 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2012,

tại Nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc,

lúc 09 giờ 00, thứ tư, ngày 02 tháng 01 năm 2013,

do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ  Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố LÔRENSÔ

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Lôrensô theo qui định của Giáo phận.

Đôi nét về cha Cố Lorensô


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thôn