TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIUSE NGUYỄN VĂN KHANH

Thân Phụ  

Cha GIUSE NGUYỄN VĂN TÚ,

Quản xứ Giáo xứ Gioan - Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 10,

Chúa nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm, Giáo hạt Đơn Dương,

hưởng thọ 88 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm,

lúc 19 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm,

lúc 06 giờ 30, thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012.

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Lâm.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.