TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE TRẦN QUANG THÀNH

Thân Phụ  

Thày GRÊGÔRIÔ TRẦN ĐÌNH CHƯƠNG,

là Đan sĩ Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 20,

thứ 3, ngày 25 tháng 12 năm 2012,

tại tư gia, Giáo xứ Hòa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 63 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Hòa Phát,

lúc 06 giờ 00, thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Phát,

lúc 04 giờ 30, thứ năm, ngày 27 tháng 12 năm 2012.

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Hòa Phát.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông