TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố LUCIA TRẦN THỊ XUYÊN

Thân Mẫu  

Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ HỒNG,

thuộc Hội Dòng Đa Minh Phú Cường,

Cộng đoàn Phụ Xá Thánh Giuse,

Giáo xứ Kiên Long, Giáo phận Phú Cường,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 15,

thứ hai, ngày 14 tháng 01 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, Giáo hạt Bảo Lộc,

hưởng thọ 92 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

lúc 19 giờ 00, thứ hai, ngày 14 tháng 01 năm 2013

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

lúc 05 giờ 00, thứ tư, ngày 16 tháng 01 năm 2013.

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố LUCIA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố LUCIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông