HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

    Nữ tu PHANXICA TRẦN THỊ THANH

    Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1925  tại Phát Diệm – Hà Nam Ninh

    Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1949

    Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1956

    Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1974

    Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1999

    Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2009

   

    Đã được Chúa gọi về lúc 18g30

    Chúa Nhật, ngày 20 tháng 01 năm 2013

    Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

    Hưởng thọ 88 tuổi – 64 năm Khấn Dòng.

 

    Nghi thức tẩn liệm lúc 16g30 Thứ Hai, ngày 21 tháng 01 năm 2013

    Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Ba, ngày 22  tháng 01 năm 2013

    Tại Nguyện Đường Hội Dòng

    (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

    An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị PHANXICA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông