Nữ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

403 Tân Hà – Lộc Tiến – Bảo Lộc

 

 

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Nữ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo kính báo :

 

 

NỮ TU TÊRÊXA HÀ THỊ NGỌC CHÂU

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1951 tại Thái Bình,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 00

thứ bảy, ngày 26 tháng 01 năm 2013,

hưởng thọ 62 tuổi.

 

Nghi thức tẩm liệm lúc 15 giờ 00,

Chúa Nhật ngày 27 tháng 01 năm 2013,

tại Nhà Dưỡng Lão, 4 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Thánh lễ An Táng lúc 09 giờ 00,

thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013,

tại nguyện đường Nhà Dưỡng Lão.

An táng tại Nghĩa trang Thanh Xuân, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa

hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ Tu Têrêxa

được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền GiáoMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông