TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIUSE ĐỖ VĂN KỲ

Thân Phụ  

Cha AIMÉ ĐỖ VĂN THÔNG,

Tỉnh Dòng Phanxicô Canada,

Anh ĐÔMINICÔ ĐỖ MINH HÙNG,

Ca trưởng Nt. Chính Tòa, Cựu Chủng sinh Simon Hòa,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 05,

thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt,

hưởng thọ 87 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 06 giờ 00, thứ ba, ngày 29 tháng 01 năm 2013

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt,

lúc 06 giờ 00, thứ năm, ngày 31 tháng 01 năm 2013.

·         Hỏa thiêu tại Du Sinh.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông