TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nết

Thân Mẫu  

Sr. Maria Nguyễn Thị Khánh Hân

Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

 

đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 30,

thứ bảy, ngày 09 tháng 02 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ M’Lon - Thạnh Mỹ,

hưởng thọ 65 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 02 năm 2013

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ M’Lon - Thạnh Mỹ,

lúc 05 giờ 30, Thứ Ba, ngày 12 tháng 02 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Lạc Lâm.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

              

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông