TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Điển

Thân Phụ  

Thày Vinh Sơn Phêrô Nguyễn Văn Dương

Đan sĩ Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương

 

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 45,

thứ hai, ngày 11 tháng 02 năm 2013,

tại tư gia, Giáo họ Trung Thành,

Giáo Xứ Tây Dương, Giáo Phận Bùi Chu,

hưởng thọ 77 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 20 giờ 00, thứ hai, ngày 11 tháng 02 năm 2013

·         Thánh Lễ an táng lúc 09 giờ 00

thứ tư ngày 13 tháng 02 năm 2013

tại Giáo họ Trung Thành, Giáo Xứ Tây Dương.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo Xứ Tây Dương.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Đaminh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

              

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.











Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông