HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

        Nữ tu MATTA NGUYỄN THANH LUYẾN

          Sinh ngày 15 tháng 09 năm 1941  tại Điền Hộ - Thanh Hoá

          Khấn Lần Đầu ngày 24 tháng 06 năm 1962

          Khấn Trọn Đời ngày 17 tháng 05 năm 1967

          Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 24 tháng 06 năm 1987

          Kim Khánh Khấn Dòng ngày 24 tháng 06 năm 2012

         

         

          Đã được Chúa gọi về lúc 09g40

          Thứ Sáu, ngày 17 tháng 02 năm 2013

          Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

          Hưởng thọ 72 tuổi – 51 năm Khấn Dòng.

 

          Nghi thức tẩn liệm lúc 06g00 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 02 năm 2013

          Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Chúa Nhật, ngày 17  tháng 02 năm 2013

          Tại Nguyện Đường Hội Dòng

          (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

          An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  MATTA  của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông