HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

 

        Nữ tu MARIA PHAN THỊ LAN - UYÊN

          Sinh ngày 16 tháng 03 năm 1929  tại Văn Hải – Hà Nam Ninh

          Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1950

          Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1956

          Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1975

          Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2000

          Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2010

         

          Đã được Chúa gọi về lúc 04g00

          Thứ Sáu, ngày 22 tháng 02 năm 2013

          Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

          Hưởng thọ 84 tuổi – 63 năm Khấn Dòng.

 

          Nghi thức Tẩn Liệm lúc 16g30 Thứ Sáu, ngày 22 tháng 02 năm 2013

          Thánh lễ & Nghi thức Tiễn Biệt lúc 08g30 Thứ Bảy,

          ngày 23  tháng 02 năm 2013  tại Nguyện Đường Hội Dòng

          (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

          An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  MARIA  của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông