TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANTÔN TRẦN VĂN DUY

Thân Phụ

Nữ tu ANNA TRẦN THỊ MẬN

thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ,

Bề Trên Cộng đoàn B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc

đã an nghỉ trong Chúa lúc 05 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Túc Trưng, Giáo phận Xuân Lộc

hưởng thọ 99 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2013.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Túc Trưng,

lúc 05 giờ 00, thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Túc Trưng.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ANTÔN sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông