TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố PHAOLÔ ĐINH VĂN DỤ

Thân Phụ

Nữ tu TÊRÊSA ĐINH THỊ THÙY LINH

thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Saigon - Cộng Đoàn Phaolô Bà Rịa

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 15,

thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2013,

tại tư gia, 296 Lê Lợi – Lộc Thanh,

Giáo xứ Tân Thanh - Giáo hạt Bảo Lộc

hưởng thọ 81 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2013.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố PHAOLÔ

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông